Project de4de

 

2023 - 2024

Het getal 4 domineert op geheel eigen wijze mijn leven. Het laat zich gelden op de meest waardevolle momenten, geeft stabiliteit en balans maar bovenal een gevoel van verbondenheid met de mensen die me lief zijn.  

 

Dit project is onder constructie en omvat vier reeksen: De 4de  Geëffend pad  - Memory  - Steenzicht

 

Een ruime selectie zal getoond worden tijdens twee exposities in september 2024.